Fikretakin » Hoofdpagina » Welkom!

Populaire artikelen

Sauna en afvallen

Sauna en afvallen

Lekker zweten in de sauna en hierdoor afvallen. Dit is de vraag die bij veel mensen afspeelt. Veel mensen geloven, dat je door een bezoek aan de sauna afvalt. Dit komt vooral doordat mensen weten dat…

7's model van McKinsey

Het 7's model van McKinsey is een model dat helpt om een organisatie te analyseren. Het model bestaat uit zeven factoren, die zorgen voor een weergave van de kwaliteit dat een organisatie levert. Het…

Uses & Gratification Theorie

De Uses & Gratification theorie is een theorie dat in de communicatie een belangrijk rol speelt. Deze theorie geeft aan dat mensen de keuze hebben om voor een specifiek media te kiezen. Door de komst…

Allochtonen in Nederland

Nederland is een multicultureel land. Er zijn verschillende soorten mensen uit verschillende landen die woonachtig zijn in Nederland. Verschillende mensen met verschillende culturen, normen en waarden…

Piramide van Maslow

Abraham Maslow was een van de bekendste vertegenwoordigers van de humanistische psychologie. Hij heeft een onderzoek gedaan naar de psychologie van de mens en dit heeft geleidt tot de behoeftehiërarch…

Motieven om Social Media te gebruiken

Tegenwoordig maken veel mensen gebruik van internet en Social Media. Vroeger waren de traditionele kanalen, zoals Televisie, radio en kranten erg populair. Hier is sinds de komst van Internet veel in…

Communicatie van mens tot mens

Communicatie is het overbrengen van boodschappen tussen personen of instellingen. Mensen communiceren op verschillende manieren. Dit kan zijn door houding, teken, praten etc. Ook kunnen er verschillen…

Het belang van een opleidingsbeleid

“Alles is veranderd, niets is blijvend”, zei de Griekse filosoof Heraclitus in de vijfde eeuw voor Christus. “Het is niet het ‘zijn’ dat bestaat, maar het ‘worden’: alleen de verandering is de enige w…

Voorbereiden van een goed interview

Het is gebruikelijk om bij een kwalitatief onderzoek gebruik te maken van een interview-methode. Om een goede interview te kunnen doen is het van belang om de juiste voorbereidingen te treffen. Om de…
Duurzaam consumeren

Duurzaam consumeren

Steeds vaker wordt er gesproken over duurzaamheid. Duurzaam betekent met verstand omgaan met het milieu en de mens. De globalisering en de snelle groei van wereldbevolking zorgt er voor dat er steeds…