Fikretakin » Hoofdpagina » Welkom!

Populaire artikelen

Uses & Gratification Theorie

De Uses & Gratification theorie is een theorie dat in de communicatie een belangrijk rol speelt. Deze theorie geeft aan dat mensen de keuze hebben om voor een specifiek media te kiezen. Door de komst…

Motieven om Social Media te gebruiken

Tegenwoordig maken veel mensen gebruik van internet en Social Media. Vroeger waren de traditionele kanalen, zoals Televisie, radio en kranten erg populair. Hier is sinds de komst van Internet veel in…

Piramide van Maslow

Abraham Maslow was een van de bekendste vertegenwoordigers van de humanistische psychologie. Hij heeft een onderzoek gedaan naar de psychologie van de mens en dit heeft geleidt tot de behoeftehiërarch…

7's model van McKinsey

Het 7's model van McKinsey is een model dat helpt om een organisatie te analyseren. Het model bestaat uit zeven factoren, die zorgen voor een weergave van de kwaliteit dat een organisatie levert. Het…

Communicatie van mens tot mens

Communicatie is het overbrengen van boodschappen tussen personen of instellingen. Mensen communiceren op verschillende manieren. Dit kan zijn door houding, teken, praten etc. Ook kunnen er verschillen…

Hoe schrijf je een adviessamenvatting

Het bepalen van wat er in een adviessamenvatting komt te staan, is een onderwerp wat voor sommige studenten erg lastig kan zijn. Studenten maken vaak de grote fout om een aantal zaken uit het verslag…
Sauna en afvallen

Sauna en afvallen

Lekker zweten in de sauna en hierdoor afvallen. Dit is de vraag die bij veel mensen afspeelt. Veel mensen geloven, dat je door een bezoek aan de sauna afvalt. Dit komt vooral doordat mensen weten dat…

Het belang van een opleidingsbeleid

“Alles is veranderd, niets is blijvend”, zei de Griekse filosoof Heraclitus in de vijfde eeuw voor Christus. “Het is niet het ‘zijn’ dat bestaat, maar het ‘worden’: alleen de verandering is de enige w…

Het maken van een CV

Hoe maak je een CV? Dit is een vraag die bij veel mensen afspeelt. Het doel van een Curriculum Vitae is om de werkgever te informeren van wie je bent en wat je kan. In je CV geef je in het kort aan, w…

Mass Communicatie Theorie

Communicatie is één van de basis dingen die je op vroege leeftijd beheerst en ontwikkeld. Er zijn veel onderzoeken gedaan naar communicatie en daarom zijn er ook verschillende soorten definities voor…